Yarn - Install Yarn via apt

要透過 APT 安裝 Yarn,需要先設定 Repository。

curl -sS https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -


echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list


Repository 設定完後,更新 apt-get,更新完即可進行 Yarn 的安裝。

sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn